AACSB Türkiye Bilgilendirme Sanal Oturumu – Akreditasyon ve Üyelik

October 6, 2020 | Online

Facilitators

 

 

 

 

Dr. Adem Akbıyık Associate Professor of Management Information Systems -Sakarya University, Turkey

Doç. Dr. Adem Akbıyık, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesidir. İşletme Fakültesi Akreditasyon ve Dış Paydaşlardan sorumlu dekan yardımcılığı, İşletme Enstitüsü Kurucu Müdür Yardımcılığı, AACSB Akreditasyon Koordinatörlüğü ve Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2017 AACSB İlham Veren İnovasyonlar Ödülüne layık görülen Doç. Dr. Adem AKBIYIK, ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon, öğrenme güvencesi ve iş dünyası işbirlikleri konularında seminer ve konuşmalar gerçekleştirmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akademik Danışmanlık görevinde bulunan Doç. Dr. Akbıyık, İşletme ve Yönetim Bilimleri ulusal akreditasyon çalışmalarına danışman olarak destek vermektedir. Doç. Dr. Akbıyık, lisans ve lisansüstü eğitimlerini Sakarya Üniversitesi'nde tamamlamış, ziyaretçi öğrenci olarak Fransa’da École Supérieure de Commerce Chambery, araştırmacı olarak Kanada Athabasca Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma Merkezi, doktora-sonrası araştırmacı olarak Kanada McMaster Üniversitesi'nde Bilişim Sistemleri alanında uluslararası projelerde yer almıştır. 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Muzaffer Elmas – Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı (President, Turkish Higher Education Quality Council - THEQC)

1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede, 1983 yılında Yüksek Lisans ve 1988 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 1980 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde Asistan olarak göreve başladı.1988 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 1994 yılında Doçent ve 2000 yılında Profesör unvanını aldı. 2002 yılında başladığı Rektör Yardımcılığı görevinde “üniversitede stratejik planlama, kalite, eğitim öğretim ve yatırımlar” alanında çalışmalar yaptı. 2010 yılında aynı üniversiteye rektör olarak atandı. Bu süre içinde Yükseköğretimde Kalite, Üniversitelerde Kurumsal Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerini ulusal ve uluslararası alanda kolaylaştıracak Üniversite Yönetim Sistemi kurulmasına öncülük etti. Bu sürede çalıştığı kurumda Türkiye mükemmellik ödülü, EFQM Excellence Award, Global Excellence Award ödül süreçlerini, EUA IEP ve YÖKAK’ın dış değerlendirme süreçlerini ve ulusal/uluslararası akreditasyon ajansları ile 50’ye yakın program akreditasyon süreçlerini yönetti. Ayrıca AFAD Deprem Danışma Kurul Üyesi, YÖK Mesleki Yeterlilikler Kurumu Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Eğitim Komisyonu Başkanı ve Türkiye Bilimsel Akademisi Asil Üyesidir. 

 

Prof. Zeynep Gürhan Canlı Dean of the College of Administrative Sciences and Economics (CASE) & Director ofthe Graduate School of Business -Koc University, Turkey

 

Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Direktörüdür. Doktorasını 1997 yılında New York Universitesi, Stern İşletme Okulu’ndan almıştır. Koç Üniversitesine katılmadan önce Michigan Üniversitesi Ross İşletme Okulu’nda öğretim üyeliği yapmıştır. Yazdığı bilimsel makaleler alanında en önemli bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Üretkenliği ve araştırmalarının kalitesi nedeniyle uluslararası ödüller ve Michigan Üniversitesi’nde sürekli kadroya (tenure) alınmıştır. Journal of Consumer Psychology, International Journal of Research in Marketing, Journal of International Marketing, Journal of Marketing ve Journal of Academy of Marketing Science’da yayın kurulu üyeliğini sürdürmektedir. 


 

 

 

 

Prof. Ülkü Gürler Dean of the Faculty of Business Administrationand Professor-Bilkent University, Turkey

 

Ülkü Gürler Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Uygulamalı İstatistik Bölümünden  Lisans derecesini almıştir. Bir yıllık  Fulbright  bursu ile gittiği Pensilvanya Ünüversitesinden daha sonra Öğretim Asistanlığı bursu alarak MS ve PhD derecelerini bu üniversitenin Wharton İşletme okulundan almıştır.  Doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek Bilkent Universitesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır.  Ülkü Gürler şu anda Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümünde Profesör olarak yer almaktadır. Profesör Gürler Belçika’da bulunan Leuven Katolik Üniversitesinde ve Kalifornia Universitesi, Davis’te  araştırmacı ve ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Profesör Gürler’in araştırma konuları tedarik zincirleri yönetimi, stokastik modelleme ve istatistik yöntemlerin işletme ve mühendislik problemlerine uygulanmasını içermektedir ve makaleleri JASA, Journal of Multivariate Analysis,Operations Research, European Journal of Operational Research, International Journal of Production Economics, IIE Transactionsve Production and Operations Management gibi alanının en saygın dergilerinde yayınlanmıştır.

TimMescon
 

Tim Mescon

Executive Vice - President and Chief Officer, Europe, Middle East, and Africa
AACSB International